Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Zoekeweg 7 Denekamp’, Dinkelland

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Zoekeweg 7 Denekamp’, Dinkelland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat de gemeenteraad op 19 maart 2013 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: Het bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Zoekeweg 7 Denekamp”. Het bestemmingsplan heeft tot doel om op het perceel een tweede groepsaccommodatie te realiseren, waarbij eveneens het erf wordt heringericht. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 maart 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIBPZOEKEWEG7-0401 De bronbestanden staan op: http://www/gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/dinkelland/RO_online/manifest.xml. Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door: – belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; – belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Afdeling bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; – belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.H.J. Pronk van de afdeling Ontwikkeling via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinkelland
  2. stcrt-2013-8116

Gerelateerde berichten