Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Brandlichterweg 87 Denekamp’, Dinkelland

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Brandlichterweg 87 Denekamp’, Dinkelland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Brandlichterweg 87 Denekamp” ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een extra woonbestemming in het kader van de Rood voor Rood regeling op het perceel Brandlichterweg 87 Denekamp. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 1 maart 2013 voor een ieder gedurende een periode van 6 weken tijdens de openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis te Denekamp. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de landelijke website door middel van de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWG87-0301 De bronbestanden zijn te vinden op http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/dinkelland/RO_Online/manifest.xml Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kun u indienen bij de gemeenteraad van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Voor het geven van een toelichting of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Vrijland van de afdeling Ontwikkeling, tel. 0541-854100. Wij verzoeken u om tijdig een afspraak te maken, bij voorkeur 14 dagen voor het einde van de tervisielegging om termijnoverschrijding te voorkomen. Indieners van zienswijzen worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze nader toe te lichten ten overstaan van een hoorcommissie, bestaande uit leden van de gemeenteraad. Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken dient u dit bij uw schriftelijke of mondelinge zienswijze aan te geven.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinkelland
  2. stcrt-2013-4709

Gerelateerde berichten