Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Denekamp’, Dinkelland

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Denekamp’, Dinkelland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat met ingang van 24 mei 2013 voor een ieder voor een periode van 6 weken het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Denekamp” ter inzage ligt. Het ontwerp betreft een integrale herziening van de planologische regelingen voor het bestaande (dus uitgezonderd Sombeek IV) bedrijventerrein van Denekamp en heeft een conserverend en beheersmatig karakter. Dat wil zeggen dat in dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen (bijv. woningbouw of toevoeging van bedrijventerrein) mogelijk wordt gemaakt. Als gevolg van landelijke wetgeving moeten alle plannen, die ouder zijn dan tien jaar, voor 1 juli 2013, worden geactualiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te Denekamp. Het ontwerp is ook te raadplegen via www.dinkelland.nl, onder Bestuur en Organisatie verder klikken op ‘Beleidsnota’s’ en daarna ‘Ter inzage’. Daarnaast is het ontwerp ook te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1774.DENBPBEDRIJVENDKAM-0301. De bronbestanden zijn te vinden via: http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/dinkelland/RO_Online/manifest.xml. Naast de terinzagelegging biedt de gemeente Dinkelland inwoners en overige belanghebbenden de mogelijkheid om tijdens een inloopavond kennis te nemen van het bestemmingsplan. Het inloopmoment vindt plaats op: Donderdag 19 juni 2013 van 17:00 uur tot 19:00 uur Locatie: Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5 te Denekamp Tijdens dit inloopmoment zijn medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Effecten aanwezig om aanwezig om een toelichting op het plan te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Denekamp” dan kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen, gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken (24 mei 2013 t/m 5 juli 2013). Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij gemeenteraad van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Voor het geven van een toelichting of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer R.C. van der Spek van de afdeling Maatschappelijke Effecten, tel. 0541-854100. Wij verzoeken u om tijdig een afspraak te maken, bij voorkeur 14 dagen voor het einde van de tervisielegging om termijnoverschrijding te voorkomen. Alle zienswijzen worden verzameld in een rapport en waar mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan. Na afhandeling hiervan, kan het bestemmingsplan definitief door de Gemeenteraad worden vastgesteld.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinkelland
  2. stcrt-2013-13801

Gerelateerde berichten