Gemeente Dinkelland - maatwerkvoorschriften artikel 8.41 wet milieubeheer (bezwaar mogelijk), Weerselo, Haarstraat 19: veranderen bedrijf, verzoek om maatwerkvoorschriften op het gebied van geluid

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland - maatwerkvoorschriften artikel 8.41 wet milieubeheer (bezwaar mogelijk), Weerselo, Haarstraat 19: veranderen bedrijf, verzoek om maatwerkvoorschriften op het gebied van geluid.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen bovendien besluiten om “maatwerkvoorschriften” vast te stellen. Burgemeester en wethouders hebben van die bevoegdheid gebruik gemaakt, zoals hierna nader is omschreven. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken tegen dat besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Die termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit aan de houder van de inrichting. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Het besluit om een maatwerkvoorschrift vast te stellen betreft: Waar?: Weerselo, Haarstraat 19 Aard inrichting: veehouderij Omschrijving: het veranderen van een bedrijf, het verzoek om maatwerkvoorschriften op het gebied van geluid Verzonden: 19 december 2023 - Bezwaar Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter. - Voorlopige voorziening Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht - Contactgegevens van de gemeente: Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Telefoon: 0541 854 100 Fax: 0541 854 320 E- mail: info@Dinkelland.nl

 

Onderwerp: milieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 26-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dinkelland
  2. ebd97a62998c5a03f8855d6660d9a4c5

Gerelateerde berichten