Gemeente Dinkelland - Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Westerikweg 3, Saasveld”

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland - Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Westerikweg 3, Saasveld”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf.   Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.   In deze publicatie leest u over het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarvoor wordt eerst een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. Voor welke ontwikkeling is het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Westerikweg 3, Saasveld” opgesteld? Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het aanwezige agrarische loonbedrijf waarbij gronden die op dit moment al ten dienste van het bedrijf worden gebruikt bestemmingsplanmatig in overeenstemming worden gebracht met dit gebruik. Daarnaast wordt de boerderij gesloopt en elders op het erf een nieuwe bedrijfswoning gerealiseerd. Op de plek van de boerderij wordt een nieuw gebouw opgericht met een kleinschalige kantoorfunctie en een garage voor reparatie en onderhoud van eigen materieel. Wilt u meer informatie? Het ontwerpbestemmingsplan is voor iedereen te bekijken vanaf vrijdag 29 december 2023. Het plan ligt voor een periode van zes weken ter inzage tot en met donderdag 8 februari 2024.   U kunt het ontwerpbestemmingsplan op verschillende manieren bekijken: •op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie; •via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.1774.WEEGUNNERSTR39-OW01; •via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen. Wilt u reageren? Iedereen kan tot en met donderdag 8 februari mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van een zienswijze. Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met Björn Weustink of een andere medewerker van het team Ruimtelijke Ordening. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0541-854100. Een schriftelijke reactie moet worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp. Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerpbestemmingsplan, kunt u later alleen reageren op het definitieve bestemmingsplan als dat tegen uw belangen ingaat.   Heeft u vragen ? Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met Björn Weustink of een andere medewerker van het team Ruimtelijke Ordening via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 26-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dinkelland
  2. e0aa7e4fbb447bb0a42c26f6ad5618db

Gerelateerde berichten