Gemeente Dinkelland - Ontwerp-bestemmingsplan “Noord Deurningen, Hoek Nordhornsestraat – Johanninksweg” en ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Noord Deurningen, Hoek Nordhornsestraat – Johanninksweg”

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland - Ontwerp-bestemmingsplan “Noord Deurningen, Hoek Nordhornsestraat – Johanninksweg” en ontwerp-besluit hogere grenswaarde “Noord Deurningen, Hoek Nordhornsestraat – Johanninksweg”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf.   Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.   In deze publicatie leest u over het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen. Ook leest u over het voornemen om de een besluit hogere grenswaarde te nemen. Daarvoor wordt eerst een ontwerp-bestemmingsplan met een ontwerp-besluit hogere grenswaarde ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. Voor welke ontwikkeling is het ontwerp-bestemmingsplan “ Noord Deurningen, Hoek Nordhornsestraat – Johanninksweg ” opgesteld? Het ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld voor de realisatie van 6 woningen op de hoek Nordhornsestraat – Johanninksweg in Noord Deurningen.   Waarom is er voor deze ontwikkeling een ontwerpbesluit hogere grenswaarde opgesteld? De nieuwe ontwikkeling ligt in de geluidszone van een weg. In de Wet geluidhinder zijn normen opgenomen voor de geluidsbelasting op de gevels van woningen door wegverkeerslawaai. Voor de nieuwe ontwikkeling wordt meer geluidsbelasting (hogere waarde) van de weg toegelaten. De reden waarom een hogere belasting wordt toegelaten is uitgelegd in het ontwerp-besluit. Wilt u meer informatie? Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde is voor iedereen te bekijken vanaf 29 december 2023 voor een periode van zes weken.   U kunt het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde bekijken op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie.   U kunt het ontwerp-bestemmingsplan ook bekijken: via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.1774.NDEBPHOEKNORDHJOHA-OW01; via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen. Wilt u reageren op het ontwerp-bestemmingsplan? Iedereen kan tot 9 februari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-bestemmingsplan. Dit heet het indienen van een zienswijze. U mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met dhr. S. Kok. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0541-854100. Een schriftelijke reactie tegen het ontwerp-bestemmingsplan moet worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp. Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u later alleen reageren op het definitieve bestemmingsplan als dat tegen uw belangen ingaat. Wilt u reageren op het ontwerp- besluit hogere grenswaarde? Iedereen kan tot 9 februari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-besluit hogere grenswaarde. Dit heet het indienen van een zienswijze. Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met dhr. S. Kok. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0541-854100. Een schriftelijke reactie moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 11, 7590 AA Denekamp. Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-besluit hogere grenswaarde, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit hogere grenswaarde die tegen uw belangen ingaat.   Heeft u vragen? Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met dhr. S. Kok via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 26-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dinkelland
  2. 7f8d5f9897f13b1f348e8b2c2c530a0e

Gerelateerde berichten