Gemeente Dinkelland - Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Reimerweg 10 Rossum en Laagsestraat 70 Oud Ootmarsum”

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland - Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Reimerweg 10 Rossum en Laagsestraat 70 Oud Ootmarsum”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gebouwd. Ook staat in een bestemmingsplan voor welk doel een bepaalde locatie mag worden gebruikt, bijvoorbeeld voor wonen, winkels, bedrijvigheid of een agrarisch bedrijf.   Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Het kan namelijk zijn dat door de wijziging van het bestemmingsplan iets verandert in uw omgeving.   In deze publicatie leest u over het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarvoor wordt eerst een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. U kunt hier nu op reageren. Voor welke ontwikkeling is het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Reimerweg 10 Rossum en Laagsestraat 70 Oud Ootmarsum” opgesteld? Het ontwerpbestemmingsplan ziet op een vergroting van de woonbestemming aan de Reimerweg 10 te Rossum en aan de Laagsestraat 70 te Oud Ootmarsum. Dit om op beide locaties de planologische situatie kloppend te maken. Daarnaast ziet het ontwerpbestemmingsplan op een vergroting van de toegestane oppervlakte voor bedrijfsmatige activiteiten en op een vergroting van 90 m² aan bijgebouwen op het erf aan de Reimerweg 10. Dit ten behoeve van de realisatie van een ambachtelijke smederij met drie trekkershutten. Voor de extra vierkante meters wordt op het perceel aan de Laagsestraat 70 in totaal 118 m² aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Wilt u meer informatie? Het ontwerp-bestemmingsplan is voor iedereen te bekijken vanaf 29 december 2023 voor een periode van zes weken.   U kunt het ontwerp-bestemmingsplan op verschillende manieren bekijken: •op het gemeentehuis door eerst een afspraak te maken met de receptie; •via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPREIMERWEG10-OW01; •via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen. Wilt u reageren? Iedereen kan tot en met 9 februari 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp-bestemmingsplan. Dit heet het indienen van een zienswijze. •Uw mondelinge reactie kunt u indienen als u een afspraak heeft gemaakt met dhr. J. Vulker. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer 0541-854100. •Een schriftelijke reactie moet worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp. Wanneer u niet op tijd reageert op het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u later alleen reageren op het definitieve bestemmingsplan als dat tegen uw belangen ingaat.   Heeft u vragen ? Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met dhr. J. Vulker via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 26-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dinkelland
  2. 2b1fd7fc6c432ba042c63e3ae47ee284

Gerelateerde berichten