Gemeente Dinkelland - ontwerpbesluit (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning, Lattrop-Breklenkamp, Rammelbeekweg 29, Gedeeltelijke intrekking WM (Wet Milieubeheer) vergunning van 05-11-2018 met zaaknummer WABO-2018-0712

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dinkelland - ontwerpbesluit (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning, Lattrop-Breklenkamp, Rammelbeekweg 29, Gedeeltelijke intrekking WM (Wet Milieubeheer) vergunning van 05-11-2018 met zaaknummer WABO-2018-0712.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning (gedeeltelijk) in te trekken. Het betreft het navolgende project: Waar: Rammelbeekweg 29 in Lattrop-Breklenkamp Project: Gedeeltelijke intrekking WM (Wet Milieubeheer) vergunning van 05-11-2018 met zaaknummer WABO-2018-0712 De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevings-recht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.   Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.   - Zienswijze en bedenkingen Inspraak is mogelijk en zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit. - Contactgegevens van de gemeente: Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Telefoon: 0541 854 100 Fax: 0541 854 320 E- mail: info@Dinkelland.nl

 

Onderwerp: milieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 26-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dinkelland
  2. 0fe905bf9342699b45da4d62c57c3d29

Gerelateerde berichten